DOKUMENTY K PROJEKTU

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst! – Moravskoslezský kraj“ je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi. Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP, výčet odvětví obsahuje příloha č. 1.(Manuál)

Soubor ke stažení: Manuál
Poslední aktualizace: 3. 5. 2012, Velikost: 210 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Soubor ke stažení: Čestné prohlášení o čerpání podpory de minimis
Poslední aktualizace: 29. 8. 2011, Velikost: 67 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Soubor ke stažení: Prohlášení o velikosti podniku
Poslední aktualizace: 25. 5. 2011, Velikost: 56 KB, Formát: application/octet-stream
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na úhradu nákladů
Poslední aktualizace: 4. 11. 2011, Velikost: 187 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Soubor ke stažení: Příloha č. 1 Dohody – Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě
Poslední aktualizace: 8. 6. 2011, Velikost: 100 KB, Formát: ZIP ZIP
Soubor ke stažení: Příloha č. 2 Dohody – Plánovaný harmonogram vzdělávací aktivity
Poslední aktualizace: 8. 6. 2011, Velikost: 142 KB, Formát: ZIP ZIP
Soubor ke stažení: Příloha č. 3 Dohody – Vyúčtování mzdových nákladů
Poslední aktualizace: 16. 2. 2012, Velikost: 177 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Soubor ke stažení: Příloha č. 4 Dohody – Vyúčtování vzdělávací aktivity
Poslední aktualizace: 8. 6. 2011, Velikost: 100 KB, Formát: ZIP ZIP
Soubor ke stažení: Otázky a odpovědi
Poslední aktualizace: 30. 9. 2011, Velikost: 24 KB, Formát: ZIP ZIP

Soubor ke stažení: Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu
Poslední aktualizace: 29. 8. 2011, Velikost: 67 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč